A plataforma Coursera ofrece dous cursos en rede de Robótica e Arduino.
Organizados por Formación do Profesorado de edu.xunta.gal
Santiago de Compostela 1 e 2 de outubro de 2016
Do 27 de setembro ao 01 de outubro en Pontevedra

Resolución da Dirección Xeral de Educación na que se ditan as instrucións para o curso 2016/17. No artigo 9.2 letra d, recóllese de xeito claro a posibilidade de ofertar Tecnoloxía tanto na vía aplicada como na académica de 4º ESO.

 

Resolución

A Xunta acaba de publicar a orde pola que se amplían as materias de libre configuración autonómica, entre elas inclúe a materia de Electrotecnia para BAC.

Orde publicada

Dende a APETEGA queremos dar o noso apoio ó profesorado que traballa como coordinador TIC, nas súas demandas de mellora no desempeño do seu traballo.

Documento de petición de melloras

Etiquetas

Esta actividade está orientada a facilitar a actualización do profesorado de Galicia, difundir os novos vieiros de software libre e das tecnoloxías da información e comunicación (cun senso eminentemente práctico de obradoiros), impulsar o desenvolvemento da investigación en educación e en software libre e tecnoloxías TIC para a educación, dar a ocasión de coñecer innovacións educativas e difundir distintas liñas para a aprendizaxe e ensinanza das distintas materias da educación.

A Plataforma Estatal de Asociacións de Profesorado de Tecnoloxía, informa de que aceptaron a solicitude recibida do Instituto Nacional de Evaluación Educativa ( INEE) do Ministerio de Educación para "colaborar cos grupos de expertos que se constituirán en relación á elaboración dos materiais necesarios para as avaliacións finais de Educación Secundaria Obligatoria e Bacharelato , que se realizarán ao remate do curso 2016/17 nas materias da ESO: Tecnoloxías e Tecnoloxías da Información e de Bacharaleto: Tecnoloxías da Información e Comunicación II, Tecnoloxía Industrial II, Imaxe e Son e Deb

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA - SÁBADO 28 DE MAIO DE 2016 - 15:00/15:30


Convócanse a todos os soci@s de APETEGA a unha xuntaza ordinaria da asemblea que terá lugar o  sábado 28 de maio de 2016, no Hotel Colon-Tuy de Tui, ás 15:00 en primeira convocatoria e ás 15:30 horas en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:

1. Lectura e aprobación das actas das sesións anteriores

2. Aprobación das contas do último exercicio.