Formación en rede

  • Gustaríache construír un robot e controlalo a través do móbil? No curso " Robótica" podes conseguilo en 5 semanas. Xa está aberta a inscrición e o curso comeza o 22 de agosto.
  • O curso " Electrones en Acción: Electrónica y Arduinos para tus propios Inventos"  enseñan fundamentos de electricidade e electrónica, ata aprender as bases de deseño de circuitos analóxicos e dixitais, usando programación coa plataforma Arduino. Comeza o 8 de agosto podendo facer a inscrición aquí.
  •  G1601091 Tecnoloxías de Información e da Comunicación II. Currículo e recursos didácticos. Inscrición ata o 19 de setembro en fprofe