Resolución da Dirección Xeral de Educación na que se ditan as instrucións para o curso 2016/17

Resolución da Dirección Xeral de Educación na que se ditan as instrucións para o curso 2016/17. No artigo 9.2 letra d, recóllese de xeito claro a posibilidade de ofertar Tecnoloxía tanto na vía aplicada como na académica de 4º ESO.

 

Resolución