Blogs xerais:

Revistas e Divulgación:

Recursos útiles:

Cómo funciona:

Cómo facer:

Inventos e patentes:

Varios:

Webs do profesorado de tecnoloxía

Asociacións do profesorado:

Webs persoais:

Webs de departamentos:

Internacional:

Estruturas

Simuladores e xogos:

Actividades interactivas:

Animacións e vídeos:

Prácticas e proxectos:

Webs de interese:

Máquinas e mecanismos

Aplicacións:

Xogos e actividades interactivas:

Animacións e vídeos:

Webs:

Ideas para proxectos mecánicos na ESO:

O automóbil e os seus elementos:

Outras máquinas térmicas:

Curiosidades:

Electricidade e electrónica

Aplicacións para o deseño e simulación de circuítos:

Simulacións, animacións e vídeos:

Osciloscopio virtual:

Xogos e actividades interactivas:

Recursos:

Prácticas:

Webs electrónica:

Webs electricidade:

Enerxía

Recursos para a aula:

Prácticas e proxectos:

Xogos:

Animacións:

Vídeos:

 

Webs de interese:

Instalacións

Xeral:

Instalacións eléctricas:

Instalacións de auga:

Instalacións de calefacción:

Instalacións de enerxías renovables:

Varios:

Tecnoloxías da información

Hardware.

Cómo funciona. Animacións e vídeos.

Programación

Webs de interese

varios:

Software libre

Revistas dixitais

Tecnoloxías da comunicación

Prácticas e proxectos:

Cómo funciona. Animacións e vídeos.

Recursos

Webs de interese

varios

Control e robótica

Traballos prácticos sobre construcción de robots e sistemas de control

 

Recursos útiles: Hardware e Software para control e robótica

Programación:

Webs de interese:

Animacións e vídeos:

Pneumática e hidráulica

Aplicacións para o deseño e simulación de circuítos pneumáticos e hidráulicos:

Animacións e vídeos:

Recursos para a aula:

Prácticas e proxectos:

Webs de interese:

Materiais

Materiais. Animacións e vídeos:

Procesos de fabricación. Animacións e vídeos:

Xogos:

Recursos para a aula:

Prácticas e proxectos con materiais:

Ferramentas para o traballo con materiais:

Webs de interese:

Técnicas de expresión gráfica

Programas e aplicacións:

Webs de interese: