CURSO DE PYTHON

A APETEGA vai impartir un curso de Python para os seus socios a través da plataforma  Moodle. Para este curso está solicitada unha homologación de 25 horas da Consellería de Educación.

Matrícula: Dende 1 de decembro na web da APETEGA

Prazas: 50

Modalidade: En rede

Temporalización: Primeiro cuadrimestre do 2018

Contidos:

 • Introdución ás linguaxes de programación.

 • Instalación e uso do intérprete de Python 2 e Python 3 en Windows e Linux.

 • Instalación e configuración de Eclipse e Pycharm para o seu uso como entornos de programación para Python.

 • Elementos básicos da linguaxe: entrada e saída, variables, operacións aritméticas e lóxicas.

 • Funcións predefinidas para números e cadeas de texto.

 • Módulos e importación de funcións.

 • Outros elementos da linguaxe: condicións, bucles, funcións

 • Traballo con ficheiros de texto.

 • Creación de aplicacións con ventás mediante módulos coma wxpython.

 • Debuxo usando o módudo Turtle.

 • Introdución ó uso de Pygame para crear gráficos e xogos.