Corpo

A novena edición da Finde Científica terá lugar os días 11, 12 e 13 de maio de 2018 no Museo Nacional de Ciencia (MUNCYT).

FECYT organiza un ano máis a Finde Científica, un festival de ciencia de carácter anual no que participan centros educativos, museos, universidades e centros de investigación co obxectivo común de fomentar a cultura científica e achegar a ciencia á sociedade.

En 2018, esta feira científica, que contará co apoio de Obra Social A Caixa, celebrarase durante os días 11, 12 e 13 de maio, na sede do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía en Alcobendas (r/ Pintor Velázquez s/n - 28100). A Finde Científica converteuse xa nun dos eventos máis importantes da Comunidade de Madrid na área da divulgación científica.

A pasada edición preto de 8.000 visitantes gozaron durante dous días de actividades, obradoiros, xogos e demostracións científicas nunha contorna lúdica e de lecer.

Durante o evento, os centros escolares participantes amosan as actividades científicas desenvolvidas nos seus centros, nun formato feiral, onde o público visitante pode descubrir e comprender distintos conceptos científicos e técnicos mediante a realización de experimentos, técnicas, ensaios, prácticas, simulacións, xogos, demostracións, presentacións multimedia ou outros procedementos que favorezan a interactividade.

Adicionalmente, a FECYT convida a colaborar no evento a centros de investigación, universidades, museos ou outras entidades que axuden ao cumprimento destes obxectivos mediante a difusión do labor investigador e da ciencia desenvolvida en España.

Con motivo desta nova edición, a FECYT convida a centros educativos de todo o territorio nacional a colaborar na organización da Finde Científica 2018, fomentando así a mellora da educación científica entre os mozos mediante o desenvolvemento de actividades de divulgación baseadas na indagación, durante a celebración do evento. Para iso, os centros deberán presentar a súa proposta de proxecto divulgativo a desenvolver que, previo ao evento, traballarán cos seu alumnado no centro escolar.

O prazo de presentación de propostas permanecerá aberto desde o día 27 de novembro de 2017 ata as 13 horas, hora peninsular, do 15 de xaneiro de 2018.

Información e envío de propostas en: https:// findecientifico. fecyt.es.

Máis información: findecientifico@fecyt.es

Finde Científica

Imaxe
cientifico
Corpo

Converxencias Arte e Ciencia

A concelleira tamén salientou, entre as novidades da oferta para os e as estudantes de centros públicos, o programa Converxencias Arte e Ciencia, baseado en exposicións e talleres producidos e organizados polo colectivo Igaciencia. "Neste caso, o obxectivo fundamental da exposición é ilustrar e profundar no diálogo entre a ciencia, a arte e a tecnoloxía. Para explorar esa interacción dinámica seleccionaranse obras e autores representativos de distintos movementos artísticos ao longo do tempo, iniciando a viaxe na arte castrexa e rematando con obras de arte dixital 3D", indicou a edil. Neste caso, desenvolveranse do 15 ao 19 de xaneiro de 2018, no Ágora, e estará dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Primaria, ESO, Bacharelato, FP e Escola de Arte Superior e Deseño.

Converxencias Arte e Ciencia en xaneiro no Ágora en Coruña

Imaxe
igaciencia
Corpo

A Hora do Código é un movemento global, que chega a decenas de millóns de estudantes en máis de 180 países. Calquera persoa, en calquera lugar do mundo pode organizar unha Hora do Código. Os titoriais, de unha hora de duración, están dispoñibles en máis de 30 idiomas. Non se necesita experiencia. Para idades entre 4 e 104 anos.

A hora do código

Imaxe
a hora do codigo
Corpo

Dende o 1 de decembro ó 10 de xaneiro está aberto o prazo de matrícula (Acceso ao formulario de matrícula) no curso de Python que APETEGA organiza a través da plataforma Moodle. Para este curso está solicitada unha homologación de 25 horas da Consellería de Educación.

Matrícula: Dende 1 de decembro na web da APETEGA

Prazas: 50

Matrícula para non socios: 60 euros. Socios gratis.

Modalidade: En rede

Temporalización: Primeiro cuadrimestre do 2018( 29 xaneiro ó 31 marzo)

Contidos:

 • Introdución ás linguaxes de programación.

 • Instalación e uso do intérprete de Python 2 e Python 3 en Windows e Linux.

 • Instalación e configuración de Eclipse e Pycharm para o seu uso como entornos de programación para Python.

 • Elementos básicos da linguaxe: entrada e saída, variables, operacións aritméticas e lóxicas.

 • Funcións predefinidas para números e cadeas de texto.

 • Módulos e importación de funcións.

 • Outros elementos da linguaxe: condicións, bucles, funcións.

 • Traballo con ficheiros de texto.

 • Creación de aplicacións con ventás mediante módulos coma wxpython.

 • Debuxo usando o módudo Turtle.

 • Introdución ó uso de Pygame para crear gráficos e xogos.

 

CURSO PYTHON

Imaxe
Curso python
Corpo

Campaña para recuperar a toponimia histórica galega cunha aplicación móbil

A ferramenta está a ser desenvolvida pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Galicia ten a maior densidade de topónimos de Europa.

Un novo programa de promoción da lingua galega animará á cidadanía a colaborar na recuperación da toponimia histórica de Galicia, sobre todo de nomes de lugares dentro de cada concello, a través dunha aplicación móbil que poderá utilizarse tanto no teléfono como en tábletas e PC.

Esta ferramenta, que está a ser desenvolvida pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), ofrecerá diversos modos de participación e axustarase á idade e especialización do usuario para que todo o mundo poida achegar o seu gran de area na preservación do patrimonio.

galiciaconfidencial

Toponimia histórica galega cunha aplicación móbil

Imaxe
Toponimia galega
Corpo

CiQUS, CiMUS e CiTIUS celebran este sábado 2 de decembro unha xornada divulgativa para comunicar o seu traballo científico á poboación

Galicia ten sobrados e recoñecidos exemplos de excelencia científica, pero non sempre son coñecidos pola cidadanía. Para intentar achegar a súa actividade diaria á poboación, os tres centros singulares do Campus Vida da USC (CiQUS, CiTIUS e CiMUS) celebran este sábado 2 de decembro unha xornada de portas abertas á cidadanía galega.

O obxectivo da actividade é amosar a calidade dos seus resultados de investigación, no marco dunha xornada na que os visitantes poderán comprobar de primeira man o valor engadido destes tres centros de referencia na mellora da calidade de vida dos cidadáns.

No programa de actividades deste sábado figuran demostracións con drones, robots ou lentes 3D, obradoiros de experimentos de química e biomedicina, circuítos de xeración de enerxía, teatro científico e charlas divulgativas con expertos como Ángel Carracedo, María José Alonso ou Senén Barro, entre outros.

GCIENCIA

 

Xornada de portas abertas á cidadanía nos centros singulares da USC

Imaxe
Xornada de portas abertas á cidadanía nos centros singulares da USC
Corpo

PROPOSTA PARA O NOVO TEMARIO DE TECNOLOXÍA

Este sería o novo temario, segundo a proposta, para a materia de Tecnoloxía:

1. Produción, transformación, transporte e distribución de enerxía. Técnicas de aforro enerxético. Novos métodos de produción enerxéticos.

2. Impacto ambiental da actividade tecnolóxica e explotación de recursos. Técnicas de tratamento e reciclaxe de residuos.

3. O desenvolvemento científico e técnico ao longo da historia. Influencia do desenvolvemento tecnolóxico na organización técnica e social.

4. Influencia dos avances tecnolóxicos no transporte e medios de comunicación. Aplicación de novos recursos enerxéticos.

5. O proceso de deseño e produción de bens na industria. A distribución e comercialización de produtos. Características do proxecto técnico escolar.

6. Métodos de expresión, exploración e avaliación de ideas no desenvolvemento de proxectos técnicos.

7. Técnicas de planificación e seguimento da produción. Xestión de recursos. A planificación técnica no ámbito escolar.

8. Riscos derivados do manexo de ferramentas, máquinas e materiais técnicos. Elementos e medidas de protección.

9. Factores que interveñen nos accidentes. Normas de saúde e seguridade no taller. Criterios de actuación e primeiros auxilios.

10. Materiais e instrumentos de debuxo. Novas tecnoloxías aplicadas ao deseño. 11. Trazados xeométricos básicos.

12. Representación en sistema diédrico.

13. Representación en perspectiva isométrica, caballera e cónica frontal

14. Normalización e simboloxía en Debuxo Técnico.

15. Propiedades dos materiais. Técnicas de medida e ensaio de propiedades.

16. Os plásticos: tipoloxía, constitución, propiedades e aplicacións. Procedementos de identificación.

17. Materiais de construción: clasificación, constitución e propiedades características.

18. A madeira: clasificación e propiedades. Obtención de madeiras en bruto e prefabricadas. Acabados e tratamentos da madeira.

19. Os materiais férricos: clasificación, obtención e aplicacións.

20. Os materiais metálicos non férricos e as súas aliaxes: clasificación, obtención e aplicacións.

21. Acabados e tratamentos dos metais. A corrosión e a oxidación.

22. Conformación por moldeo e conformación por deformación

23. Conformación por unión e conformación por arranque de material

24. Novos materiais, constitución, propiedades e usos. Técnicas de traballo e maquinaria característica.

25. Medida de magnitudes: instrumentos e procedementos. O erro na medida.

26. Esforzos mecánicos. Composición e representación de esforzos. Métodos de cálculo de esforzos.

27. Estruturas. Resistencia e transmisión de esforzos; materiais empregados.

28. Mecanismos de transmisión e transformación de movementos.

29. Mecanismos de retención, axuste e lubricación de eixos.

30. Motores térmicos: funcionamento, clasificación e aplicacións.

31. Circuítos frigoríficos: funcionamento, clasificación e aplicacións.

32. Máquinas eléctricas de corrente continua: constitución, funcionamento e aplicacións características.

33. Máquinas eléctricas de corrente alterna: constitución, funcionamento e aplicacións características.

34. Instalacións de auga e calefacción elementos compoñentes e funcionamento. Circuítos característicos.

35. Instalacións eléctricas en vivendas: elementos compoñentes e o seu funcionamento. Circuítos característicos.

36. A vivenda domótica. Protocolos e sistemas de transmisión de información. A vivenda bioclimática. Funcionamento, control, materiais empregados. Instalacións características.

37. Fenómenos, magnitudes e leis fundamentais dos circuítos eléctricos en corrente continua e alterna.

38. Circuítos eléctricos serie, paralelo e mixto: cálculo de magnitudes.

39. Potencia en corrente alterna. Corrección do factor de potencia.

40. Sistemas trifásicos equilibrados: receptores triángulo e estrela, potencia. Procedementos de medida de potencia.

41. Circuítos electrónicos: elementos compoñentes e o seu funcionamento. Procedementos de conexión.

42. Circuítos electrónicos analóxicos básicos.

43. Circuítos de conmutación con relés. Aplicacións e circuítos típicos de potencia e control de motores.

44. Circuítos de conmutación mediante transistores. Aplicacións características. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

45. Circuítos pneumáticos: principios físicos fundamentais. Elementos compoñentes e circuítos típicos de potencia e control. Vantaxes e inconvenientes.

46. Oleohidráulica: fluídos oleohidráulicos e propiedades. Principios físicos fundamentais. Elementos compoñentes e circuítos típicos de potencia e control. Vantaxes e inconvenientes.

47. Puertas lóxicas. Técnicas de deseño e simplificación de funcións lóxicas. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

48. Circuítos secuenciales: elementos compoñentes e aplicacións características. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

49. Circuítos combinacionales: secuenciales: elementos compoñentes e aplicacións características. Características dos compoñentes comerciais utilizados nos talleres educativos.

50. Sistemas de control: elementos compoñentes, variables, función de transferencia e diagrama funcional.

51. Elementos transductores e captadores nos circuítos de control.

52. Elementos, comparadores e actuadores nos circuítos de control. 53. Amplificación e adaptación de sinais nos circuítos de control.

54. Estrutura dun computador, elementos compoñentes e a súa función no conxunto. Xerarquía de buses. Almacenamento da información. Xerarquía de memorias. Mantemento de equipos informáticos.

55. O microprocesador: Estrutura e funcionamento. Clasificación(é) dos microprocesadores. O microcontrolador, circuíto ubicuo.

56. O proxecto tecnolóxico. Traballo na aula, taller e sala de informática. Criterios organizativos e didácticos. Normas de seguridade.

57. As TIC aplicadas ao proxecto técnico escolar.

58. Linguaxes de programación. Evolución, tipos de linguaxes e ámbitos de uso. Resolución de problemas elementais.

59. Sistemas operativos. Funcións e características. Organización e administración de arquivos. Usuarios e xestión de redes.

60. Procesadores de texto e programas de presentación. Características básicas e avanzadas.

61. Follas de cálculo: tipos. Elaboración de fórmulas e de gráficos. Resolución de problemas mediante follas de cálculo.

62. Sistemas xestores de base de datos. Funcións. Compoñentes. Arquitecturas de referencias e operacionales. Tipos de sistemas.

63. Dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo. Software de captura, edición e montaxe de imaxe, audio e vídeo. Formatos e características.

64. Intelixencia Artificial. Evolución e situación actual. Sistemas expertos e redes neuronais. Principais aplicacións.

65. Control programado. Software e linguaxes de programación. Sistemas sensoriais aplicados á robótica.

66. Transmisión de información, modelo OSI. Niveis 1 e 2 (físico e ligazón). Redes Ethernet. Dispositivos de interconexión: Concentradores, conmutadores, encaminadores,…

67. Transmisión de información, niveis 3 e 4 do modelo de referencia OSI. Direccionamiento en redes IP públicas e privadas, estático e dinámico. NAT. Protocolos TCP e UDP principais características e funcionamento.

68. Dispositivos informáticos de comunicación inalámbrica. Protocolos principais e configuración.

69. Internet: Diferentes redes de acceso desde RTC ata os sistemas baseados en satélite. Estrutura e funcionamento das redes. Principais características.

70. Internet: Funcionamento e servizos principais. Protocolos relacionados. Plataformas sociais, a web 2.0.

71. Linguaxes estándar da Web. Creación e deseño de Web estáticas e dinámicas mediante código fonte .

72. Software de edición e deseño de Web. Publicación e difusión de contidos na rede. Xestores de contido.

73. Seguridade Informática e persoal. Principais ameazas á privacidade e a integridade dos datos. Comercio electrónico. Fraude na rede.Principios básicos de seguridade, acceso seguro e medidas de protección na internet.

74. Lei de propiedade intelectual en relación coa Informática. Licenzas de uso e tipos de software. Lei de Protección de Datos, elementos principais e obrigacións que impón.

75. A sociedade da información. Expectativas e realidades das tecnoloxías da información. Aplicacións no ámbito científico e técnico. Repercusións na titularidade.

 

NOVO TEMARIO DE TECNOLOXÍA

Imaxe
novo temario de tecnoloxía
Corpo

Robobo é a seguinte xeración de robot educativo. Desenvolvemos unha base móbil á que se axusta un smartphone, o que permite utilizar tecnoloxía de última xeración para realizar proxectos de robótica autónoma na aula. Desenvolvemos tamén unha serie de aplicacións que permiten programar a Robobo facilmente desde un computador ou tablet, e utilizar así toda esta tecnoloxía.

Robobo

Imaxe
Robobo
Corpo

Galiciencia reunirá 79 proxectos de 40 centros educativos

A maior feira científica de Galicia, que se celebrará entre os días 22 e 24 de novembro, centrarase este ano na astronomía.

Conta atrás para a maior feira científica de Galicia. A Tecnópole de Ourense acollerá a vindeira semana, entre os días 22 e 24 de novembro, a duodécima edición de Galiciencia. Case 80 proxectos de 40 centros educativos de toda Galicia, de Primaria, Secundaria e Bacharelato, terán oportunidade de ser presentados ante o público asistente na edición de 2017. Espéranse máis de 2.000 visitas durante os tres días. O evento conta conta coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (Fecyt).

Hai proxectos de todo tipo: lentes para cegos impresas en 3D, un dispositivo tecnolóxico para escorrentar o xabaril das colleitas, un mecanismo para abrir as portas dos baños públicos sen usar as mans e outro para que as ventás de tellado se pechen soas se chove, un sistema de esterilización de auga low-cost e varias iniciativas de ciencia cidadá son algunhas das ideas dos mozos e mozas participantes.

Galiciencia

Imaxe
Galiciencia
Corpo

É hora de poñer en marcha a convocatoria 2018 do Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica que cumpre xa a súa terceira edición, unha vez se adoptaron as liñas estratéxicas a cargo do  Grupo de Traballo de UAITIE, reunido o pasado día 19 de outubro e  liderado polo Vogal directivo, Jorge Cerqueiro.

Como lembraredes, este proxecto nace co espírito de promocionar as vocacións e interese da sociedade na enxeñería, e para iso considérase imprescindible potenciar e fomentar a materia de Tecnoloxía, no contexto de conseguir comunicar a necesidade de innovación e a importancia da enxeñería en tal proceso e, de maneira especial, impulsar e reforzar estas aptitudes nos alumnos da contorna preuniversitaria, concretamente estudantes de 3º e 4º cursos de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e de 1º e de 2º de Bacharelato , que estean a cursar as materias de Tecnoloxía ou Tecnoloxía industrial, aos que vai dirixida esta iniciativa. A estas actuacións súmase a proxección da imaxe pública de UAITIE cara ao medio educativo, ás Administracións competentes, e á sociedade en xeral.

Pola comisión específica, traballouse na mellora dalgúns aspectos das bases do Certame, que vos achegamos xunto coa planificación de calendario de datas que interveñen neste proceso. Ata o 10 de novembro próximo atoparase activa a campaña de publicidade e divulgación do Premio entre as nosas Asociacións territoriais, sendo nesta fase onde teredes un papel fundamental. Entre estas actuacións de colaboración que se deben emprender, sinalamos unha operación promocional do Concurso mediante a difusión do mesmo aos compañeiros que traballen no sector da Educación preuniversitaria -concretamente na área Tecnolóxica-, Centros formativos e, en xeral, a aqueles que consideredes receptores deste programa no voso ámbito territorial.

O Concurso estará aberto á recepción de traballos participantes ata o 31 de marzo de 2018, establecéndose no procedemento de selección unha fase local e outra nacional, esta última será a final onde os proxectos mellor valorados –un de cada categoría –CATEGORÍA “A” (ESO) e CATEGORÍA “B” (BACHARELATO), serán recoñecidos cun diploma acreditativo e un premio equivalente a un valor monetario de mil euros cada un. Ademais, entregarase o mesmo valor monetario ao Centro educativo de onde partan cada unha das propostas gañadoras para destinar en material para a aula tecnolóxica do centro.

Aos debidos efectos de publicidade e demais proxeccións, enviamos os seguintes documentos asociados a esta convocatoria:

 

Premio Nacional á Investigación Tecnolóxica 2018

Imaxe
Premio 2018